Vinaora Visitors Counter

 

Ogłoszenia

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia - zaproszenie

                                                                           Zaproszenie 

 

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Jaślisk i Okolic zwołuje w dniu 01.04.2012 (niedziela) godz. 17.30 w sali Domu Ludowego w Jaśliskach Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Rozwoju Jaślisk i Okolic

 

Porządek Zgromadzenia:

1. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.

2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2011 rok.

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

5. Dyskusja nad sprawozdaniami.

6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu.

7. Dyskusja nad programem i kierunkami działalności Stowarzyszenia w 2012r.

8. Uchwalenie planu pracy i wydatków na 2012r.

9. Wolne wnioski , zakończenie obrad.

  

  

                                                                                         Z upoważnienia Zarządu

 

                                                                                         Józef Kuśnierz

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com