Vinaora Visitors Counter

 

Działania na rzecz cmentarza

Cmentarz wojenny zabezpieczony

W okresie obecnego Święta Zmarłych w czasie pobytu na naszym cmentarzu można było pocieszyć się widokiem ładnego ogrodzenia i krzyża na miejscu cmentarza wojennego. Dzieło, o które walczyło Stowarzyszenie jest zrealizowane i to ponad nasze marzenia. Solidne ogrodzenie zabezpiecza ocalały teren cmentarza, a piękny i solidny krzyż mówi o tym gdzie jesteśmy. Jak wynika z dokumentów w wydzielonej części cmentarza jaśliskiego pogrzebano 525 żołnierzy. Z tego miejsca dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do wykonania tak niezbędnej inwestycji na naszym cmentarzu. Szczególne podziękowania i słowa uznania należą się Stanisławowi Lorencowi z Jaślisk, który w sposób pełen podziwu i uznania przez wiele lat samotnie walczył o to, aby ta niewielka część cmentarza pozostała do dzisiaj. Liczymy na to, że teraz to nie tylko samo Stowarzyszenie będzie składało wieńce i kwiaty na tym cmentarzu, ale również Urzędy i Instytucje z naszej Gminy, które takie zadania mają wpisane w zakres swoich obowiązków.

Z artykułów zamieszczonych niżej można się dowiedzieć o naszych działaniach w sprawie wykonania ogrodzenia i pomnika na pozostałej części cmentarza wojennego.

 

Listopad  2014.r

                                                                                Prezes  Stowarzyszenia  Rozwoju  Jaślisk i Okolic    

                                                                                              Józef  Kuśnierz

Proszą tylko o mogiłę.

Artykuł ten ukazał się w gazecie Nasz Dziennik latem tego roku.

 

Stowarzyszenie Rozwoju Jaślisk i Okolic w 2011 roku podjęło decyzję o zabezpieczeniu pozostałej części cmentarza wojskowego przed bieżącym pochówkiem. Stawiając prowizoryczne ogrodzenie uchroniliśmy pozostałą niewielką powierzchnię kwater wojskowych przed całkowitym zajęciem. Na cmentarzu tym spoczywają żołnierze którzy polegli w okresie pierwszej wojny światowej w trakcie walk na naszym terenie w latach 1914 i 1915. W kronice parafialnej Jaślisk jest zapis że Komitet Parafialny w 1917 roku przekazał na rzecz Austro- Węgier część cmentarza na którym zostali pogrzebani żołnierze obu armii. Z informacji uzyskanych z Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wynika że na cmentarzu w Jaśliskach pochowanych jest 525 żołnierzy w 145 mogiłach tak pojedynczych jak i zbiorowych. Każdy z nas chciałby z pewnością aby o groby jego bliskich którzy zginęli na obczyźnie w różnych wojnach ktoś zadbał a my co robimy? Z kwatery którą przekazali Wasi ojcowie tym żołnierzom na wieczny odpoczynek została tylko niewielka część. Pytam się tych którzy krytykują nasze działania : co Wyście zrobili w tej sprawie. Zamiast krytykować lepiej byłoby skierować energię na sprawy związane z powiększeniem powierzchni cmentarza, gdyż brak miejsca na bieżący pochówek jak i gospodarza na cmentarzu jest przyczyną tej sytuacji.

 

Wobec śmierci wszyscy są równi. Pochowanym żołnierzom należy się szacunek i pamięć. Dbanie o groby to nasza polska tradycja, tradycja to kultura a o kulturę trzeba dbać.

 

Stowarzyszenie Rozwoju Jaślisk i Okolic ma satysfakcję że dzięki naszemu zainteresowaniu się tą sprawą, pytaniami w Urzędzie Wojewódzkim w przyszłym roku na zabezpieczonym przez nas miejscu powstanie profesjonalne ogrodzenie i pomnik.

 

Potwierdzeniem słuszności naszego działania jest między innymi list od Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Członka Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Obronnych kpt. rez. inż. Józefa Bocheńskiego który zamieszczamy poniżej.

 

Wszystkim tym co przyczynili się do wykonania ogrodzenia jak i postawienia krzyża serdecznie dziękuję.

 

Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Jaślisk i Okolic

                         Józef Kuśnierz

Jak dodać swoje opinie?

W tej rubryce będziemy umieszczać informacje dotyczące bieżących problemów z życia naszej społeczności gminnej. Będziemy pisać o problemach bytowych mieszkańców i możliwych sposobach ich rozwiązania. Zastrzegamy sobie prawo do oceny funkcjonowania Urzędu Gminy i innych jednostek administracji publicznej działających na naszym terenie.

Uważamy, że każdy mieszkaniec naszej Gminy ma prawo dostępu do informacji publicznej. Taką informacją publiczną są np.: protokoły z sesji Rady Gminy, treść uchwał Rady Gminy, sposób głosowania przez poszczególnych radnych i wiele innych przedsięwzięć podejmowanych przez Radę i Wójta.

Czytaj więcej: Jak dodać swoje opinie?

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com