Vinaora Visitors Counter

 

Kapela "Jaśliszczanie"

 

 

W zespole grają mieszkańcy Gminy Jaśliska:

Darek Biłas – kontrabas
Darek Cichoń – akordeon
Stanisław Lorenc z Jaślisk – skrzypce
Stanisław Lorenc z Woli – skrzypce i akordeon
Stanisław Magierowski – skrzypce
Jan Magierowski – skrzypce
Adam Zielonka – klarnet

Śpiewają:

Małgorzata Lorenc
Barbara Lorenc
Katarzyna Niziołek.
Kierownikiem muzycznym jest Darek Cichoń.

Projekt zakupu strojów dla kapeli "Jaśliszczanie"

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Obszar tematyczny: Inicjatywy na rzecz rozwoju regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych

 

Projekt: Alpy Karpatom - projekt na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów województwa podkarpackiego.

Działanie III. 3.1.2 Górski Fundusz Organizacji Pozarządowych

 

Instytucja Realizująca Projekt: Fundacja Karpacka – Polska

Operator Dotacji: Bieszczadzkie Forum Europejskie

 

Wnioskodawca:  STOWARZYTSZENIE ROZWOJU JAŚLISK I OKOLIC

 

Partnerzy:  STOWARZYSZENIE „NA STYKU KULTUR”

 

Tytuł projektu: „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA DAWNE TRADYCJE I ZWYCZAJE”

 

Koszty projektu i kwota wnioskowanego dofinansowania:

- Całkowite koszty projektu: 23730,00 zł

- Wnioskowana kwota dofinansowania: 21000,00 zł

- Wkład własny: 2730,00 zł

 

Czas trwania projektu: 5 miesięcy od 01.05.2014 do 30.09.2014 r.

Cele projektu:

- Ogólny - rozwijanie aktywności społeczności lokalnej oraz kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez zakup 10 kpl. strojów ludowych (3 damskie i 7 męskich) dla członków zespołu ludowego działającego przy Stowarzyszeniu Rozwoju Jaślisk i okolic.

- Szczegółowe:

- wsparcie cennych inicjatyw oddolnych i poszerzenie oferty turystycznej dla gości i turystów,

- utworzenie zespołu ludowego przy Stowarzyszeniu RJiO, a tym samym wydłużenie sezonu turystycznego poprzez organizację spotkań promujących miejscowe obrzędy i zwyczaje regionalne,

- podniesienie atrakcyjności organizowanych imprez kulturalnych,

- zwiększenie możliwości lepszego poznania historii i kultury regionu,

- wzmocnienie współpracy organizacji pozarządowych z samorządem gminnym.

 

Działania:

1. Utworzenie zakładki na stronie internetowej na której znajdą się najważniejsze informacje nt. realizowanego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;

2. Opracowanie materiałów promocyjno-informacyjnych (ulotek) na temat projektu;

3. Zamówienie i zakup 10 kpl. strojów ludowych (3 – damskich i 7 męskich);

4. Zorganizowanie spotkania promocyjno-kulturalnego dla społeczności lokalnej i turystów w celu krzewienia kultury ludowej  i prezentacji zakupionych strojów oraz promowania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

 


 

Zdjęcia Kapeli "Jaśliszczanie" w nowych strojach znajdują się w Galerii. Kliknij, żeby je zobaczyć.

Promocja kapeli "Jaśliszczanie"

W dniu 21.09.2014 w Sali Domu Ludowego w Jaśliskach odbył się premierowy występ Kapeli Ludowej „Jaśliszczanie”. W zespole grają  i śpiewają mieszkańcy Gminy Jaśliska. Zespół powstał wiosną tego roku. Kapela występuje pod patronatem Stowarzyszenia Rozwoju Jaślisk i Okolic. To dzięki staraniom Stowarzyszenia z funduszu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy członkowie Kapeli zostali wyposażeni w stroje regionalne, które prezentowali podczas premiery. W trakcie występu przy wypełnionej do pełna sali można było podziwiać zespół w pełnej krasie i słuchać premierowego występu. Braw i oklasków nie było końca. W trakcie przerw w koncercie można było nieodpłatnie poczęstować się ciasteczkami  i wypić kawę, herbatę.

Więcej zdjęć z promocji znajduje się w Galerii. Kliknij, żeby zobaczyć.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com