Image1\

Vinaora Visitors Counter

 

Aktualności

Otwarcie ścieżki dydaktyczno przyrodniczej w Lipowcu

ZAPROSZENIE
NA OTWARCIE ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNO PRZYRODNICZEJ
W LIPOWCU 22.09.2017 roku


Wszystkie działania zmierzające do otwarcia ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej w Lipowcu zbliżają się do końca. Ścieżka usytuowana jest w miejscu o szczególnych wartościach przyrodniczych i dużej biologicznej oraz krajobrazowej różnorodności. Nasza inicjatywa znajduje się na terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego w obszarze szczególnie chronionym "Ostoja Jaśliska". Potrzeba takiej ścieżki wynika z konieczności udostępnienia mieszkańcom naszej gminy, młodzieży szkolnej, turystom przebywającym  w gospodarstwach agroturystycznych możliwości podniesienia świadomości ekologicznej, promowania i wspierania ochrony przyrody .Jest to pierwsza i jedyna taka ścieżka w naszej gminie. Korzystanie ze ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w Lipowcu pozwoli efektywnie wdrażać instrumenty chroniące środowisko, wpłynie na ograniczenia antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki. W edukacji uwrażliwiając na piękno przyrody, podnosząc kulturę-turystyczną dzieci  i młodzieży nastąpi złagodzenie zagrożeń biologicznej i krajobrazowej różnorodności.
Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu "Karpackie Inicjatywy Lokalne 2 finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".
Uroczyste otwarcie ścieżki odbędzie się 22.09. 2017.r o godz. 10 rano. (piątek)

J. Kuśnierz

Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza w Lipowcu

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Jaślisk i Okolic uważa, że podstawą perspektywicznego rozwoju naszego regionu jest wykorzystanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych otaczającej nas przyrody. Bezkres Beskidu, nieskażona przyroda, piękne krajobrazy, nasza historia to jest nasze największe dobro, którym możemy się chwalić, ale o to dobro trzeba dbać i go szanować. Mając to na uwadze, należy w sposób zorganizowany prowadzić szeroko pojętą turystykę, połączoną z edukacją ochrony przyrody.

Zarząd Stowarzyszenia wychodząc naprzeciw tym celom przystąpił do konkursu związanego z ochroną przyrody organizowanego przez Stowarzyszenie Ekopsychologia w Zakliczynie. Złożony wniosek dotyczył wykonania ścieżki dydaktyczno przyrodniczej w Lipowcu, wzdłuż drogi leśnej, którą przebiega niebieski szlak turystyczny. Wzdłuż drogi wybraliśmy osiem miejsc wyróżniających się szczególnymi walorami ukazującymi różnorodność przyrodniczą, która będzie opisana na tablicach stanowiskowych. Na wykonanie takiej ścieżki otrzymaliśmy zgodę Nadleśnictwa w Rymanowie. Złożony wniosek przeszedł wstępną kwalifikację a w konkursie otrzymał odpowiednią ilość punktów i został zakwalifikowany do realizacji.

Przedsięwzięcie jest realizowane dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota przeznaczona na realizację inicjatywy wynosi 14.220,00 zł.

Nasze zobowiązania to: wyznaczenie i przygotowanie stanowisk tematycznych, uzgodnienie tematyki tablic edukacyjnych, montaż tablic i koszy na śmiecie.

Aktualnie pracujemy nad treścią tablic, prowadzimy uzgodnienia z wykonawcą konstrukcji ramowej do tablic.

Przedsięwzięcie skierowane jest w szczególności do naszej młodzieży i wycieczek szkolnych przybywających z zewnątrz.

Obchody 650- cio lecia lokacji Jaślisk

650lecie_14

W dniu 30 stycznia 2016 roku w sali Domu Ludowego w Jaśliskach Stowarzyszenie Rozwoju Jaślisk i Okolic zorganizowało uroczystą wieczornicę z okazji 650-cio lecia założenia Jaślisk. Na tą okazję wykonaliśmy odpowiednią scenerię. Na ścianach wisiały fotoobrazy i szkice na płótnie przedstawiające dawne Jaśliska. Duża narodowa flaga z pięknym orłem Jagiellońskim podnosiła rangę uroczystości.

Uroczystość rozpoczął prezes Stowarzyszenia. Przywitał zaproszonych gości. Bardzo serdecznie przez uczestników uroczystości był witany Poseł na Sejm RP, Szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, Doradca p. Premier Beaty Szydło, były Senator ubiegłych kadencji pan Stanisław Piotrowicz. Stanisław Lorenc przypomniał historię Jaślisk. Następnie Jan Grzywacz przedstawił sylwetkę założyciela Jaślisk Króla Kazimierza Wielkiego. Część oficjalna jubileuszowej uroczystości zakończyła się występem Kapeli Jaśliszczanie, który był często i bardzo długo oklaskiwany.

Druga część uroczystości która rozpoczęła się polonezem trwała w wesołej atmosferze prawie do białego rana.

W naszej galerii znajduje się więcej zdjęć z imprezy. Zachęcamy od oglądania. Kliknij, tu aby zobaczyć.

Róziównia zostanie odnowiona

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Jaślisk i Okolic od kilku lat interesował się losem zabytkowego budynku w Jaśliskach, naprzeciwko kościoła, krytego gontem tzw. „Róziówni”. Zależało nam bardzo, aby ten obiekt, jako jeden z ostatnich zabytków architektury małomiasteczkowej w Jaśliskach nie dostał się w niepowołane ręce i nie przepadł, jak stało się to z wieloma podobnymi obiektami. W tym celu utrzymywaliśmy stały kontakt z nową właścicielką tej nieruchomości. W grudniu 2014 roku wystąpiliśmy do Urzędu Gminy Jaśliska z prośbą o zakup tego budynku przez naszą Gminę.Poniżej przedstawiamy naszą prośbę, wniosek z dnia 29.12.2014 do Rady Gminy i Wójta:

Wójt Gminy Jaśliska


Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Jaślisk i Okolic zwraca się do Wójta Gminy Jaśliska z uprzejmą prośbą o poczynienie starań w sprawie zakupu przez Gminę zabytkowego obiektu wraz z przyległymi budynkami gospodarczymi usytuowanego w Jaśliskach nr. 126 obok kościoła. Obecnie właścicielem budynku jest pani Barbara Wojtkowska, która nosi się z zamiarem jego sprzedania. Budynek został wybudowany najprawdopodobniej w XVIII wieku o konstrukcji zrębowo przysłupowej. Po wybudowaniu był domem mieszczańskim jego właściciel zajmował się kowalstwem. Z upływem czasu zmniejszało się zapotrzebowanie na usługi kowalskie i na miejscu kuźni postawiono stajenkę i od tego czasu zabudowania stały się zagrodą wiejską. Stan techniczny budynku wymaga natychmiastowego remontu a obecna właścicielka tego nie zrobi. Usytuowanie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła i rynku, jego walory, jako zabytku architektury ludowej przemawiają za tym, aby w tym miejscu utworzyć zagrodę muzealną. W takiej zagrodzie można by eksponować nie tylko wyposażenie wnętrza, ale i gromadzić wytworzone przez dawnych mieszkańców przedmioty i narzędzia codziennego użytku. Można by również utworzyć muzeum kamieni żarnowych i żarn gdyż Jaśliska i Posada znane były z produkcji kamieni młyńskich i żarnowych. Jaśliska, dawne miasteczko o bogatej historii, na dzisiaj nie ma zbytnio, czym się pochwalić. Z zabytków historycznych jest kościół, kurhan, kilka kapliczek, kilka starych zabytkowych domów, których dni są policzone, jeśli nikt o nie nie zadba, no i kilka piwnic, które pokazuje się przebywającym u nas turystom i gościom. Zakupienie i odrestaurowanie opisanych obiektów uchroni je od zniszczenia a po udostępnieniu ich dla zwiedzających przybędzie nam chyba najatrakcyjniejszy obiekt muzealny. Dla turysty przyjeżdżającego z miasta taka Zagroda będzie osobliwością, wartą zwiedzenia i zaznajomienia się z naszą historią, chęcią pobycia u nas dłużej i odwiedzenia innych atrakcyjnych miejsc. Naszym obowiązkiem jest zadbać o dziedzictwo kulturowe naszych przodków, nie możemy popełniać stale tych samych błędów i patrzeć jak na naszych oczach znikają z Jaślisk i sąsiednich wsi obiekty o dużej wartości architektonicznej i muzealnej. Stowarzyszenie Rozwoju Jaślisk i Okolic prosi Wójta i Radę Gminy o zakup opisanego wyżej nieruchomości wraz z budynkami.


Zarząd Stowarzyszenia
1.    Józef Kuśnierz
2.    Stanisław Lorenc
3.    Małgorzata Puchalik
4.    Józef Skomiał
5.    Julian Lątka


Nasz wniosek spotkał się ze zrozumieniem. Pan Wójt Adam Dańczak wystąpił do Rady Gminy o przyzwolenie na zakup tego obiektu. Rada Gminy jednogłośnie zaakceptowała wniosek Wójta. Na chwilę obecną budynek jest już własnością Gminy. Wiemy również, że czynione są starania o pozyskanie środków na renowację tego obiektu.

Zarząd Stowarzyszenia w swoim imieniu, jak również w imieniu członków stowarzyszenia i z pewnością wielu mieszkańców dziękuje Zarządowi Gminy jak i Wójtowi za pozytywne podejście do naszej prośby.

Pani Barbarze Wojtkowskiej byłej już właścicielce tego budynku, bardzo dziękujemy za wyrozumiałe i pozytywne podejście do problemów ochrony zabytków i wyrażenie zgody na jego sprzedaż naszej gminie a nie komu innemu.

Stowarzyszenie ze swej strony deklaruje w miarę swoich zasobów, sił i możliwości pomoc w prowadzeniu prac związanych z renowacją tego zabytku.


Józef Kuśnierz

29.03.2015.

Wesołych Świąt oraz wszystkiego dobrego w Nowym Roku

 

Zdrowych, Wesołych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz  Wszystkiego  Najlepszego  w nadchodzącym Roku 2016, Członkom Stowarzyszenia oraz wszystkim mieszkańcom Gminy Jaśliska składa Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Jaślisk i Okolic.

Wesołych Świąt!

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Jaślisk i Okolic pragnie złożyć Członkom Stowarzyszenia, wszystkim mieszkańcom Gminy Jaśliska oraz naszym sponsorom, patronom i sympatykom, zdrowych, wesołych oraz spokojnych Świąt Wielkanocnych.

Zarząd Stowarzyszenia             

 

Sylwester 2014/2015

Stowarzyszenie Rozwoju Jaślisk i Okolic organizuje, w dniu 31.12.2014 w Sali Domu Ludowego w Jaśliskach, Zabawę Sylwestrową. Przygrywać do tańca będzie Kapela „Jaśliszczanie” na przemian z muzyką z płyt.

 

Menu:  dwa dania gorące, wędliny, sałatka, barszczyk, kawa, herbata, napoje. Alkoholu nie podajemy.

Początek zabawy o godzinie 19.30, pierwszy posiłek o 20.30, koniec jest planowany o godzinie 4.00.

Wstęp:  60 zł od osoby

Zapisy przyjmuje Małgorzata Puchalik do 28.12.2014.

 

Dochód z zabawy przeznaczony zostanie na działalność statutową Stowarzyszenia.

Zapraszamy!!!

Po wyborach

Jesteśmy po wyborach. Mieszkańcy naszej gminy wykazali się mądrością polityczną. Świadczy o tym frekwencja jak i determinacja w przypadku wyboru wójta gminy. Panu Adamowi Dańczakowi, nowo wybranemu wójtowi gminy Jaśliska – gratulujemy. Życzymy owocnej pracy na stanowisku kierownika urzędu ku zadowoleniu wszystkich mieszkańców naszych miejscowości. Wybranym radnym życzymy podejmowania mądrych i trafnych decyzji służących zrównoważonemu rozwojowi naszej społeczności lokalnej.

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Jaślisk i Okolic

17.11.2014

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com