Image1\

Vinaora Visitors Counter

 

Aktualności

Film promocyjny o Jaśliskach

Pod koniec 2017roku Zarząd Stowarzyszenia wystąpił do Lokalnej Grupy Działania Kraina Nafty w Miejscu Piastowym z wnioskiem o przyznanie grantu związanego z promocją obszaru naszej gminy. Nasz wniosek otrzymał odpowiednią ilość punktów i w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 został wybrany do dofinansowania.

Głównym celem przedsięwzięcia jest wyprodukowanie około 25 minutowego filmu, w którym będziemy chcieli pokazać naszą historię, zabytki, walory przyrodnicze i krajobrazowe naszego terenu. W filmie pokażemy atrakcyjne miejsca pod względem turystycznym, promować będziemy ścieżki i trasy turystyczne. Obraz skierowany będzie tak do potencjalnych turystów jak ido osób przebywających na naszym terenie. Film kierujemy także do mieszkańców naszej gminy, a szczególnie do młodzieży licząc na podniesienie na wyższy poziom wiedzy o naszej historii i najbliższej okolicy.

Film realizuje Telewizja Polska Oddział w Rzeszowie. Po jego wykonaniu, ukaże się w telewizji TVP Rzeszów oraz w wydaniu Ogólnokrajowym. Pierwsze plenery rozpoczęliśmy nagrywać jeszcze w zimie. W chwili obecnej jesteśmy na etapie końcowym. Zgodnie z umową film ma być zrealizowany do połowy listopada. Jeżeli to się okaże realne to w „Andrzejki” w sposób uroczysty odbędzie się premiera.

Całkowity koszt produkcji filmu wyniesie 24.841,28zł. Pomoc grantowa wynosi 22.800,00 zł, a różnicę w wysokości 2.041,28 zł pokryjemy z własnych zasobów.

Otwarcie trasy turystycznej Jaśliska – Zyndranowa

Zarząd Stowarzyszenia wychodząc naprzeciw oczekiwaniom turystów jak i naszych mieszkańców w 2016 roku rozpoczął starania o wyznaczenie i oznakowanie ścieżki turystycznej z Jaślisk do Zyndranowej. W porozumieniu z leśniczymi leśnictwa Daliowa i Zyndranowa wyznaczyliśmy wstępnie trasę. Po uzyskaniu zgody Nadleśnictwa w Dukli przystąpiliśmy do realizacji tego przedsięwzięcia. Trasę przez las oznakowali nam nieodpłatnie studenci ze schroniska SKPB w Zyndranowej - za co im bardzo dziękujemy. Pozostałą część ścieżki oznakowaliśmy sami. Początek trasy znajduje się w rynku w Jaśliskach, skąd kieruje się drogą w stronę Lipowca. Przy kapliczce na Łamańcach skręca w prawo pod górę Kamarka. Pod Kamarką wchodzi na starą drogę, którą, najpierw przez las gromadzki, następnie przez las Nadleśnictwa Dukla dochodzi do końca wsi Zyndranowa. Koniec trasy znajduje się przy schronisku Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich. Szlak oznakowany jest niebieskim trójkątem na białym kwadracie.

Uroczyste otwarcie szlaku odbyło się 23.06.2018r. Po przejściu trasy z Zyndranowej do Jaślisk, uczestnicy wycieczki spotkali się na Strażackiej Polanie przy wspólnym ognisku. Zobacz zdjęcia.

Napisał Kuśnierz J

 

Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza w Lipowcu już otwarta

 22.09.2017. w dniu  święta ziemi odbyło się otwarcie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej w Lipowcu w naszej Gminie. Ścieżka powstała z Inicjatywy Stowarzyszenia Rozwoju Jaślisk i Okolic w ramach projektu „ Podkarpackie Inicjatywy Lokalne II ‘’ organizowanego przez Stowarzyszenie Ekopsychologia w Zakliczynie. Ścieżka przyrodniczo–dydaktyczna powstała dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W otwarciu ścieżki uczestniczyli:, Wójt Gminy Jaśliska Adam Dańczak .Nadleśniczy Nadleśnictwa  Rymanów Piotr  Panaś, Ks. Wikary naszej parafii Sebastian Picur, Dyrektor Zespołu Szkół nr. 2 w Dukli wraz z młodzieżą szkolną. Dyrektor Szkoły w Jaśliskach wraz z młodzieżą. Parki krajobrazowe w  Krośnie reprezentował  pan  Ignacy Bielecki. Obecni byli przedstawiciele Koła Łowieckiego Gawra w Dukli, które to wspomaga finansowo nasze Stowarzyszenie w działalności na rzecz środowiska naturalnego. Zaproszonych gości przywitał przedstawiciel Stowarzyszenia Stanisław Lorenc. Po części oficjalnej i symbolicznym otwarciu ścieżki młodzież przeszła trasę ścieżki pod przewodnictwem nauczycieli i leśników. Po zapoznaniu się ze ścieżką wszyscy udali się do pobliskiego  Gospodarstwa  Agroturystycznego na pieczone kiełbaski.

Zapraszamy do indywidualnego jak i grupowego zwiedzania ścieżki przyrodniczo dydaktycznej w Lipowcu.

 

Józef Kuśnierz

 

           

          

           

           

 Więcej zdjęć z otwarcia ścieżki pod linkiem

 

Otwarcie ścieżki dydaktyczno przyrodniczej w Lipowcu

ZAPROSZENIE
NA OTWARCIE ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNO PRZYRODNICZEJ
W LIPOWCU 22.09.2017 roku


Wszystkie działania zmierzające do otwarcia ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej w Lipowcu zbliżają się do końca. Ścieżka usytuowana jest w miejscu o szczególnych wartościach przyrodniczych i dużej biologicznej oraz krajobrazowej różnorodności. Nasza inicjatywa znajduje się na terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego w obszarze szczególnie chronionym "Ostoja Jaśliska". Potrzeba takiej ścieżki wynika z konieczności udostępnienia mieszkańcom naszej gminy, młodzieży szkolnej, turystom przebywającym  w gospodarstwach agroturystycznych możliwości podniesienia świadomości ekologicznej, promowania i wspierania ochrony przyrody .Jest to pierwsza i jedyna taka ścieżka w naszej gminie. Korzystanie ze ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w Lipowcu pozwoli efektywnie wdrażać instrumenty chroniące środowisko, wpłynie na ograniczenia antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki. W edukacji uwrażliwiając na piękno przyrody, podnosząc kulturę-turystyczną dzieci  i młodzieży nastąpi złagodzenie zagrożeń biologicznej i krajobrazowej różnorodności.
Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu "Karpackie Inicjatywy Lokalne 2 finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".
Uroczyste otwarcie ścieżki odbędzie się 22.09. 2017.r o godz. 10 rano. (piątek)

J. Kuśnierz

Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza w Lipowcu

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Jaślisk i Okolic uważa, że podstawą perspektywicznego rozwoju naszego regionu jest wykorzystanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych otaczającej nas przyrody. Bezkres Beskidu, nieskażona przyroda, piękne krajobrazy, nasza historia to jest nasze największe dobro, którym możemy się chwalić, ale o to dobro trzeba dbać i go szanować. Mając to na uwadze, należy w sposób zorganizowany prowadzić szeroko pojętą turystykę, połączoną z edukacją ochrony przyrody.

Zarząd Stowarzyszenia wychodząc naprzeciw tym celom przystąpił do konkursu związanego z ochroną przyrody organizowanego przez Stowarzyszenie Ekopsychologia w Zakliczynie. Złożony wniosek dotyczył wykonania ścieżki dydaktyczno przyrodniczej w Lipowcu, wzdłuż drogi leśnej, którą przebiega niebieski szlak turystyczny. Wzdłuż drogi wybraliśmy osiem miejsc wyróżniających się szczególnymi walorami ukazującymi różnorodność przyrodniczą, która będzie opisana na tablicach stanowiskowych. Na wykonanie takiej ścieżki otrzymaliśmy zgodę Nadleśnictwa w Rymanowie. Złożony wniosek przeszedł wstępną kwalifikację a w konkursie otrzymał odpowiednią ilość punktów i został zakwalifikowany do realizacji.

Przedsięwzięcie jest realizowane dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota przeznaczona na realizację inicjatywy wynosi 14.220,00 zł.

Nasze zobowiązania to: wyznaczenie i przygotowanie stanowisk tematycznych, uzgodnienie tematyki tablic edukacyjnych, montaż tablic i koszy na śmiecie.

Aktualnie pracujemy nad treścią tablic, prowadzimy uzgodnienia z wykonawcą konstrukcji ramowej do tablic.

Przedsięwzięcie skierowane jest w szczególności do naszej młodzieży i wycieczek szkolnych przybywających z zewnątrz.

Obchody 650- cio lecia lokacji Jaślisk

650lecie_14

W dniu 30 stycznia 2016 roku w sali Domu Ludowego w Jaśliskach Stowarzyszenie Rozwoju Jaślisk i Okolic zorganizowało uroczystą wieczornicę z okazji 650-cio lecia założenia Jaślisk. Na tą okazję wykonaliśmy odpowiednią scenerię. Na ścianach wisiały fotoobrazy i szkice na płótnie przedstawiające dawne Jaśliska. Duża narodowa flaga z pięknym orłem Jagiellońskim podnosiła rangę uroczystości.

Uroczystość rozpoczął prezes Stowarzyszenia. Przywitał zaproszonych gości. Bardzo serdecznie przez uczestników uroczystości był witany Poseł na Sejm RP, Szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, Doradca p. Premier Beaty Szydło, były Senator ubiegłych kadencji pan Stanisław Piotrowicz. Stanisław Lorenc przypomniał historię Jaślisk. Następnie Jan Grzywacz przedstawił sylwetkę założyciela Jaślisk Króla Kazimierza Wielkiego. Część oficjalna jubileuszowej uroczystości zakończyła się występem Kapeli Jaśliszczanie, który był często i bardzo długo oklaskiwany.

Druga część uroczystości która rozpoczęła się polonezem trwała w wesołej atmosferze prawie do białego rana.

W naszej galerii znajduje się więcej zdjęć z imprezy. Zachęcamy od oglądania. Kliknij, tu aby zobaczyć.

Róziównia zostanie odnowiona

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Jaślisk i Okolic od kilku lat interesował się losem zabytkowego budynku w Jaśliskach, naprzeciwko kościoła, krytego gontem tzw. „Róziówni”. Zależało nam bardzo, aby ten obiekt, jako jeden z ostatnich zabytków architektury małomiasteczkowej w Jaśliskach nie dostał się w niepowołane ręce i nie przepadł, jak stało się to z wieloma podobnymi obiektami. W tym celu utrzymywaliśmy stały kontakt z nową właścicielką tej nieruchomości. W grudniu 2014 roku wystąpiliśmy do Urzędu Gminy Jaśliska z prośbą o zakup tego budynku przez naszą Gminę.Poniżej przedstawiamy naszą prośbę, wniosek z dnia 29.12.2014 do Rady Gminy i Wójta:

Wójt Gminy Jaśliska


Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Jaślisk i Okolic zwraca się do Wójta Gminy Jaśliska z uprzejmą prośbą o poczynienie starań w sprawie zakupu przez Gminę zabytkowego obiektu wraz z przyległymi budynkami gospodarczymi usytuowanego w Jaśliskach nr. 126 obok kościoła. Obecnie właścicielem budynku jest pani Barbara Wojtkowska, która nosi się z zamiarem jego sprzedania. Budynek został wybudowany najprawdopodobniej w XVIII wieku o konstrukcji zrębowo przysłupowej. Po wybudowaniu był domem mieszczańskim jego właściciel zajmował się kowalstwem. Z upływem czasu zmniejszało się zapotrzebowanie na usługi kowalskie i na miejscu kuźni postawiono stajenkę i od tego czasu zabudowania stały się zagrodą wiejską. Stan techniczny budynku wymaga natychmiastowego remontu a obecna właścicielka tego nie zrobi. Usytuowanie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła i rynku, jego walory, jako zabytku architektury ludowej przemawiają za tym, aby w tym miejscu utworzyć zagrodę muzealną. W takiej zagrodzie można by eksponować nie tylko wyposażenie wnętrza, ale i gromadzić wytworzone przez dawnych mieszkańców przedmioty i narzędzia codziennego użytku. Można by również utworzyć muzeum kamieni żarnowych i żarn gdyż Jaśliska i Posada znane były z produkcji kamieni młyńskich i żarnowych. Jaśliska, dawne miasteczko o bogatej historii, na dzisiaj nie ma zbytnio, czym się pochwalić. Z zabytków historycznych jest kościół, kurhan, kilka kapliczek, kilka starych zabytkowych domów, których dni są policzone, jeśli nikt o nie nie zadba, no i kilka piwnic, które pokazuje się przebywającym u nas turystom i gościom. Zakupienie i odrestaurowanie opisanych obiektów uchroni je od zniszczenia a po udostępnieniu ich dla zwiedzających przybędzie nam chyba najatrakcyjniejszy obiekt muzealny. Dla turysty przyjeżdżającego z miasta taka Zagroda będzie osobliwością, wartą zwiedzenia i zaznajomienia się z naszą historią, chęcią pobycia u nas dłużej i odwiedzenia innych atrakcyjnych miejsc. Naszym obowiązkiem jest zadbać o dziedzictwo kulturowe naszych przodków, nie możemy popełniać stale tych samych błędów i patrzeć jak na naszych oczach znikają z Jaślisk i sąsiednich wsi obiekty o dużej wartości architektonicznej i muzealnej. Stowarzyszenie Rozwoju Jaślisk i Okolic prosi Wójta i Radę Gminy o zakup opisanego wyżej nieruchomości wraz z budynkami.


Zarząd Stowarzyszenia
1.    Józef Kuśnierz
2.    Stanisław Lorenc
3.    Małgorzata Puchalik
4.    Józef Skomiał
5.    Julian Lątka


Nasz wniosek spotkał się ze zrozumieniem. Pan Wójt Adam Dańczak wystąpił do Rady Gminy o przyzwolenie na zakup tego obiektu. Rada Gminy jednogłośnie zaakceptowała wniosek Wójta. Na chwilę obecną budynek jest już własnością Gminy. Wiemy również, że czynione są starania o pozyskanie środków na renowację tego obiektu.

Zarząd Stowarzyszenia w swoim imieniu, jak również w imieniu członków stowarzyszenia i z pewnością wielu mieszkańców dziękuje Zarządowi Gminy jak i Wójtowi za pozytywne podejście do naszej prośby.

Pani Barbarze Wojtkowskiej byłej już właścicielce tego budynku, bardzo dziękujemy za wyrozumiałe i pozytywne podejście do problemów ochrony zabytków i wyrażenie zgody na jego sprzedaż naszej gminie a nie komu innemu.

Stowarzyszenie ze swej strony deklaruje w miarę swoich zasobów, sił i możliwości pomoc w prowadzeniu prac związanych z renowacją tego zabytku.


Józef Kuśnierz

29.03.2015.

Wesołych Świąt oraz wszystkiego dobrego w Nowym Roku

 

Zdrowych, Wesołych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz  Wszystkiego  Najlepszego  w nadchodzącym Roku 2016, Członkom Stowarzyszenia oraz wszystkim mieszkańcom Gminy Jaśliska składa Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Jaślisk i Okolic.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com