Image1\

Vinaora Visitors Counter

 

Film promocyjny o Jaśliskach

Pod koniec 2017roku Zarząd Stowarzyszenia wystąpił do Lokalnej Grupy Działania Kraina Nafty w Miejscu Piastowym z wnioskiem o przyznanie grantu związanego z promocją obszaru naszej gminy. Nasz wniosek otrzymał odpowiednią ilość punktów i w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 został wybrany do dofinansowania.

Głównym celem przedsięwzięcia jest wyprodukowanie około 25 minutowego filmu, w którym będziemy chcieli pokazać naszą historię, zabytki, walory przyrodnicze i krajobrazowe naszego terenu. W filmie pokażemy atrakcyjne miejsca pod względem turystycznym, promować będziemy ścieżki i trasy turystyczne. Obraz skierowany będzie tak do potencjalnych turystów jak ido osób przebywających na naszym terenie. Film kierujemy także do mieszkańców naszej gminy, a szczególnie do młodzieży licząc na podniesienie na wyższy poziom wiedzy o naszej historii i najbliższej okolicy.

Film realizuje Telewizja Polska Oddział w Rzeszowie. Po jego wykonaniu, ukaże się w telewizji TVP Rzeszów oraz w wydaniu Ogólnokrajowym. Pierwsze plenery rozpoczęliśmy nagrywać jeszcze w zimie. W chwili obecnej jesteśmy na etapie końcowym. Zgodnie z umową film ma być zrealizowany do połowy listopada. Jeżeli to się okaże realne to w „Andrzejki” w sposób uroczysty odbędzie się premiera.

Całkowity koszt produkcji filmu wyniesie 24.841,28zł. Pomoc grantowa wynosi 22.800,00 zł, a różnicę w wysokości 2.041,28 zł pokryjemy z własnych zasobów.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com