Image1\

Vinaora Visitors Counter

 

Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza w Lipowcu

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Jaślisk i Okolic uważa, że podstawą perspektywicznego rozwoju naszego regionu jest wykorzystanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych otaczającej nas przyrody. Bezkres Beskidu, nieskażona przyroda, piękne krajobrazy, nasza historia to jest nasze największe dobro, którym możemy się chwalić, ale o to dobro trzeba dbać i go szanować. Mając to na uwadze, należy w sposób zorganizowany prowadzić szeroko pojętą turystykę, połączoną z edukacją ochrony przyrody.

Zarząd Stowarzyszenia wychodząc naprzeciw tym celom przystąpił do konkursu związanego z ochroną przyrody organizowanego przez Stowarzyszenie Ekopsychologia w Zakliczynie. Złożony wniosek dotyczył wykonania ścieżki dydaktyczno przyrodniczej w Lipowcu, wzdłuż drogi leśnej, którą przebiega niebieski szlak turystyczny. Wzdłuż drogi wybraliśmy osiem miejsc wyróżniających się szczególnymi walorami ukazującymi różnorodność przyrodniczą, która będzie opisana na tablicach stanowiskowych. Na wykonanie takiej ścieżki otrzymaliśmy zgodę Nadleśnictwa w Rymanowie. Złożony wniosek przeszedł wstępną kwalifikację a w konkursie otrzymał odpowiednią ilość punktów i został zakwalifikowany do realizacji.

Przedsięwzięcie jest realizowane dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota przeznaczona na realizację inicjatywy wynosi 14.220,00 zł.

Nasze zobowiązania to: wyznaczenie i przygotowanie stanowisk tematycznych, uzgodnienie tematyki tablic edukacyjnych, montaż tablic i koszy na śmiecie.

Aktualnie pracujemy nad treścią tablic, prowadzimy uzgodnienia z wykonawcą konstrukcji ramowej do tablic.

Przedsięwzięcie skierowane jest w szczególności do naszej młodzieży i wycieczek szkolnych przybywających z zewnątrz.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com