Image1\

Vinaora Visitors Counter

 

Róziównia zostanie odnowiona

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Jaślisk i Okolic od kilku lat interesował się losem zabytkowego budynku w Jaśliskach, naprzeciwko kościoła, krytego gontem tzw. „Róziówni”. Zależało nam bardzo, aby ten obiekt, jako jeden z ostatnich zabytków architektury małomiasteczkowej w Jaśliskach nie dostał się w niepowołane ręce i nie przepadł, jak stało się to z wieloma podobnymi obiektami. W tym celu utrzymywaliśmy stały kontakt z nową właścicielką tej nieruchomości. W grudniu 2014 roku wystąpiliśmy do Urzędu Gminy Jaśliska z prośbą o zakup tego budynku przez naszą Gminę.Poniżej przedstawiamy naszą prośbę, wniosek z dnia 29.12.2014 do Rady Gminy i Wójta:

Wójt Gminy Jaśliska


Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Jaślisk i Okolic zwraca się do Wójta Gminy Jaśliska z uprzejmą prośbą o poczynienie starań w sprawie zakupu przez Gminę zabytkowego obiektu wraz z przyległymi budynkami gospodarczymi usytuowanego w Jaśliskach nr. 126 obok kościoła. Obecnie właścicielem budynku jest pani Barbara Wojtkowska, która nosi się z zamiarem jego sprzedania. Budynek został wybudowany najprawdopodobniej w XVIII wieku o konstrukcji zrębowo przysłupowej. Po wybudowaniu był domem mieszczańskim jego właściciel zajmował się kowalstwem. Z upływem czasu zmniejszało się zapotrzebowanie na usługi kowalskie i na miejscu kuźni postawiono stajenkę i od tego czasu zabudowania stały się zagrodą wiejską. Stan techniczny budynku wymaga natychmiastowego remontu a obecna właścicielka tego nie zrobi. Usytuowanie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła i rynku, jego walory, jako zabytku architektury ludowej przemawiają za tym, aby w tym miejscu utworzyć zagrodę muzealną. W takiej zagrodzie można by eksponować nie tylko wyposażenie wnętrza, ale i gromadzić wytworzone przez dawnych mieszkańców przedmioty i narzędzia codziennego użytku. Można by również utworzyć muzeum kamieni żarnowych i żarn gdyż Jaśliska i Posada znane były z produkcji kamieni młyńskich i żarnowych. Jaśliska, dawne miasteczko o bogatej historii, na dzisiaj nie ma zbytnio, czym się pochwalić. Z zabytków historycznych jest kościół, kurhan, kilka kapliczek, kilka starych zabytkowych domów, których dni są policzone, jeśli nikt o nie nie zadba, no i kilka piwnic, które pokazuje się przebywającym u nas turystom i gościom. Zakupienie i odrestaurowanie opisanych obiektów uchroni je od zniszczenia a po udostępnieniu ich dla zwiedzających przybędzie nam chyba najatrakcyjniejszy obiekt muzealny. Dla turysty przyjeżdżającego z miasta taka Zagroda będzie osobliwością, wartą zwiedzenia i zaznajomienia się z naszą historią, chęcią pobycia u nas dłużej i odwiedzenia innych atrakcyjnych miejsc. Naszym obowiązkiem jest zadbać o dziedzictwo kulturowe naszych przodków, nie możemy popełniać stale tych samych błędów i patrzeć jak na naszych oczach znikają z Jaślisk i sąsiednich wsi obiekty o dużej wartości architektonicznej i muzealnej. Stowarzyszenie Rozwoju Jaślisk i Okolic prosi Wójta i Radę Gminy o zakup opisanego wyżej nieruchomości wraz z budynkami.


Zarząd Stowarzyszenia
1.    Józef Kuśnierz
2.    Stanisław Lorenc
3.    Małgorzata Puchalik
4.    Józef Skomiał
5.    Julian Lątka


Nasz wniosek spotkał się ze zrozumieniem. Pan Wójt Adam Dańczak wystąpił do Rady Gminy o przyzwolenie na zakup tego obiektu. Rada Gminy jednogłośnie zaakceptowała wniosek Wójta. Na chwilę obecną budynek jest już własnością Gminy. Wiemy również, że czynione są starania o pozyskanie środków na renowację tego obiektu.

Zarząd Stowarzyszenia w swoim imieniu, jak również w imieniu członków stowarzyszenia i z pewnością wielu mieszkańców dziękuje Zarządowi Gminy jak i Wójtowi za pozytywne podejście do naszej prośby.

Pani Barbarze Wojtkowskiej byłej już właścicielce tego budynku, bardzo dziękujemy za wyrozumiałe i pozytywne podejście do problemów ochrony zabytków i wyrażenie zgody na jego sprzedaż naszej gminie a nie komu innemu.

Stowarzyszenie ze swej strony deklaruje w miarę swoich zasobów, sił i możliwości pomoc w prowadzeniu prac związanych z renowacją tego zabytku.


Józef Kuśnierz

29.03.2015.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com