Image1\

Vinaora Visitors Counter

 

Walne zgromadzenie

W dniu 1.04.2012 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Jaślisk i Okolic. W trakcie spotkania zostały odczytane: sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2011 oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Oba te dokumenty zostały zaakceptowane przez Członków. Zarząd Stowarzyszenia zaprezentował kierunki, plan pracy i wydatków na rok 2012. Członkowie udzielili absolutorium obecnemu Zarządowi i zaakceptowali jego działanie w 2012 w niezmienionym składzie osobowym. W trakcie zabranie Członkowie także przedstawiali swoje wnioski, pomysły i opinie.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia można pobrać z zakładki Pliki do pobrania.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com